GIT News

8
มิถุนายน 2559

GIT แสดงศักยภาพ “ยุทธศาสตร์ของอัญมณีและเครื่องประดับไทย”

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้รับเกียรติให้เข้านำเสนอ “ยุทธศาสตร์ของอัญมณีและเครื่องประดับไทย” ให้แก่คณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ในโอกาสที่ คุณมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและข้าราชการที่เตรียมไปประจำการ ที่เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร และ คุณประพีร์ สรไกรกิตติกูล รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ