GIT News

31
พฤษภาคม 2559

GIT สานสัมพันธ์ศรีลังกา พัฒนาศักยภาพวงการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้ให้เกียรติต้อนรับ H.E.Kshenuka Senewiratne เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย และ คณะ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมงานบริการต่างๆ ของ GIT โดยมี นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อาคารไอทีเอฟ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยประเด็นการหารือที่ประเทศศรีลังกาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2016 และงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ (GIT Design Award 2016) ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับในระดับนานาชาติอย่างครบวงจร โดยทางสถานทูตศรีลังกามีแผนจะนำโครงการข้างต้นไปเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบชาวศรีลังกาที่สนใจต่อไป