GIT News

26
พฤษภาคม 2559

GIT กระชับความสัมพันธไมตรีกับผู้แทนการค้าราชอาณาจักรบาห์เรน

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ What’s hot hit in 2016 to 2017 - Part 1: Gems and Jewelry Trends in Europe ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่ออัพเดทข้อมูลแฟชั่นของทางยุโรป รวมถึงวิธีการเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยอาศัยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และ ศิลปะ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณศักดา ศิริพันธุ์ (ราชบัณฑิต) อาจารย์นิวัฒน์ สิงห์ชนะชัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับ และ Mr. Alessio Boschi นักออกแบบเครื่องประดับชื่อดังจากประเทศอิตาลี เป็นผู้บรรยาย