GIT News

11
เมษายน 2559

GIT ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันปีใหม่ไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้บริหาร และ คณะที่ปรึกษา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรในครั้งนี้ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งบุคลากร และ เจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ของ GIT ได้ถือโอกาสวันปีใหม่ไทยนี้ ร่วมรดน้ำและขอพร และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะเจ้าหน้าที่อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อาคารไอทีเอฟ เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา