GIT News

7-10
เมษายน 2559

GIT เดินหน้าสร้างความร่วมมือทางการค้าและวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับราชอาณาจักรบาห์เรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธไมตรีและลงนามทางการค้าและวิชาการด้านอัญมณี ไทย-บาห์เรน ณ เมืองมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน และพัฒนาขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ เมืองดูไบและเมืองชาร์จาห์

วันที่ 7 เมษายน 2559 สถาบันฯ ได้ร่วมลงนามความตกลงการร่วมมือกับสมาคมทองคำและเครื่องประดับแห่งอ่าวอาหรับ หรือ G.C.C. Gold & Jewellery Association โดย ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้แทนลงนามในครั้งนี้ กับ Mr. Mohammad Sajid, Chairman of G.C.C. Gold and Jewellery Association ผู้แทนจาก G.C.C. และได้รับเกียรตินายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหารของสถาบันฯ และนายชยพันธ์ บำรุงพงศ์ เอกอัครราชทูตไทยคนใหม่ประจำบาห์เรน รวมทั้งผู้แทนจากกรมการตรวจสอบแร่ธาตุและอัญมณีของกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์บาห์เรนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ซึ่งการสร้างความร่วมมือกันระหว่างไทย-บาห์เรนด้านการค้าและวิชาการอัญมณีมีสาระสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสองฝ่ายในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาบุคลากรในวงการอัญมณีและเครื่องประดับผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นายชยพันธ์ บำรุงพงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานามา ร่วมหารือกับประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ ถึงช่องทางการส่งเสริมการค้าการลงทุน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในตะวันออกกลางให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนายชยพันธ์ กล่าวว่าปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการไทยมาลงทุนในธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับในตะวันออกกลางไม่มากนัก พร้อมทั้งขอให้สถาบันฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเพิ่มการค้าไปยังประเทศตะวันออกกลางให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและเป็นตลาดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

นอกเหนือจากนี้ประธานกรรมการและผู้อำนวยการสถาบันฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่าและอัญมณี (The Gemstone and Pearl Testing Laboratory - GPTLB) โดยมี Mrs. Abeer Tawfeeq Al Alawi หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและมุก ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ภาระกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ นำคณะฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ “MidEast Watch & Jewellery Show 2016” ณ รัฐ Sharjah สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40 มีผู้ออกบูธจำนวน 480 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก ในโอกาสนี้ ได้หารือกับ Mr. P. Ravi ผู้จัดงาน (Director Sales & Marketing) ดร. พรสวาท ได้แนะนำภารกิจและบริการต่างๆ ของสถาบันฯ โดยเฉพาะการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่ง Mr. Ravi มีความสนใจที่จะให้สถาบันฯ ไปร่วมออกบูธตรวจสอบอัญมณีภายในงาน และจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ซื้อ ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาจากประเทศในกลุ่ม G.C.C เนื่องจากตลาดตะวันออกกลางมีขนาดใหญ่ ประชาชนมีกำลังซื้อสูง ผู้ประกอบการไทยจึงยังมีโอกาสอีกมากที่จะขยายตลาดสินค้าอัญมณีเข้ามาในภูมิภาคนี้ และหารือเรื่องการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตะวันออกกลางกับนายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทยประจำตะวันออกกลาง (Chairman of Thai Business Council) ถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมาร่วมออกบูธแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่จัดในตะวันออกกลาง นายอัครวุฒิให้ความเห็นว่า สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยยังมีโอกาสที่สดใส เนื่องจากมีคุณภาพสูง ผู้ประกอบการไทยจึงยังมีโอกาสในตลาดตะวันออกกลางอีกมาก จากนั้นประธานกรรมการได้นำคณะฯ เยี่ยมชม Thailand Pavilion และพูดคุยกับผู้ประกอบการไทยที่มาร่วมงานด้วย พร้อมทั้งเข้าร่วมงาน Global Village, Dubai ณ รัฐดูไบ เพื่อเยี่ยมชมกลุ่มผู้ประกอบการไทย ภายในศาลาไทย ที่รวบรวมสินค้าทุกประเภทจากประเทศไทย ซึ่งงานนี้จัดระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 - 9 เมษายน 2559 รวมทั้งสิ้น 5 เดือน ไฮไลท์ภายในศาลาไทยอยู่ที่ บริษัท วังแก้วจิวเวลรี่ จำกัด ที่นำสินค้าเครื่องประดับจากประเทศไทยมาจำหน่ายภายในงาน และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า Gemstones and Precious Metal Unit (Dubai Central Laboratory) โดยมี Engr. Hawa Abdulla Al Bastaki, Executive Director of Dubai Central Laboratory ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย Eng. Amin Ahmen Mohammed Amin, Head of Consumer Products Section Dubai Central Laboratory Department, Ms. Ayesha Al Mazrooei, Head of the Gemstones and Precious Metals Unit และ Mr. Sutas Singbamroong, Gemstones and Precious Metals Unit ในระหว่างการหารือทั้งสองฝ่ายได้มีความเห็นร่วมกันที่จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ โดยจะแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ที่จะสามารถพัฒนาห้องปฏิบัติการต่อไป ทั้งนี้ในการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเห็นว่าต้องมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ

ปิดท้ายภารกิจครั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มีโอกาสเข้าพบและหารือกับ Mr. Abdulla Abdelqader Al Maeeni, Director General, Emirate Authority for Standardization & Metrology ถือเป็นโอกาสดีที่สถาบันจะพัฒนาขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการและโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสถาบันได้หารือถึงแนวทางการผลักดัน GIT ให้เป็นที่รู้จักใน UAE ภายใต้มาตรฐานระดับสากล โดยท่านผู้อำนวยการได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมาตรฐานพลอยสี และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ GIT Standard Color Master Sets อีกด้วย