GIT News

29-30
มีนาคม 2559

GIT สร้างเชื่อมั่นต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-โมซัมบิก

คณะนักวิจัยจาก GIT ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมระบบการทำเหมืองและการสำรวจแหล่งพลอยทับทิมของบริษัท Gemfields PLC โดยได้รับการต้อนรับจาก Mr. Ashim Roy Project Manager อีกทั้งยังได้ร่วมกันหารือด้านทางวิชาการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีอย่างยั่งยืน ณ เมืองมอนเตปุยซ์ ประเทศโมซัมบิก ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม ที่ผ่านมา