GIT News

25
มีนาคม 2559

GIT จับมือสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไทย - อิหร่าน

ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้การต้อนรับ M.A. Pakseresht, Commercial Consultations and business assistant, Islamic Republic of Iran - Bangkok เข้าเยี่ยมชมสถาบันพร้อมหารือด้านความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างประเทศไทยและอิหร่าน ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559