GIT News

23
มีนาคม 2559

GIT กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย – ปากีสถาน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันชาติปากีสถาน

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Sohail Khan เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา

ในการนี้ Mr. Sohail Khan ได้ให้เกียรติแนะนำ ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการ GIT แก่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และมีแผนที่จะดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอัญมณีและเครื่องประดับต่อไปในอนาคต