GIT News

25
กุมภาพันธ์ 2559

The World 1st Ruby Symposium 2017

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในวิทยากรรับเชิญขึ้นบรรยายในหัวข้อ Ruby Sources of The World ภายในงานเปิดตัวโครงการ “The World 1st Ruby Symposium 2017” จัดโดยสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายอัญมณีอันเลอค่า โดยเฉพาะราชาแห่งอัญมณี “ทับทิม”

สำหรับโครงการ “The World 1st Ruby Symposium 2017” ซึ่งเปิดตัว ณ งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยครั้ง ที่ 57 (57th Bangkok Gems and Jewelry Fair) ได้รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลก มาเป็นวิทยากร โดยบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญ และความน่าสนใจเกี่ยวกับทับทิมโดยเฉพาะ ซึ่ง GIT ก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้ โดยมอบหมายให้ นายทนง ลีลาวัฒนสุข หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอัญมณี เป็นผู้บรรยาย โดยนำเสนอให้ผู้รับฟังได้ทราบถึงแหล่งสำคัญของทับทิมจากทั่วโลก และจำแนก และการวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดที่ถูกต้อง ซึ่งมีผู้ประกอบการที่สนใจให้การตอบรับและเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา