GIT News

24-28
กุมภาพันธ์ 2559

GIT รุกตลาดอาเซียนโชว์ศักยภาพรอบด้านในงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับไทย

นางจันทิรา ยิมเรวัติ วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 57" จัดโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โดยมี นายสมชาย พรจินดารักษ์ นายกสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และนายสุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และประธานคณะกรรมการสถาบันงานบางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ โดยมี นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

จากนั้น นางจันทิรา ยิมเรวัติ วิวัฒน์รัตน์ ประธานในพิธีได้เดินเยี่ยมชมงาน และ เข้าเยี่ยมชมบูธ GIT-AEC ภายในงานบางกอกเจมส์ ณ Booth Design Zone 3 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 โดยมี ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงผลงานของผู้ผ่านการอบรมในโครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC และมีแบรนด์เครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสธุรกิจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการประกอบการออกแบบเครื่องประดับของสถาบันให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติได้เปิดให้บริกาตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับมีค่าในราคาพิเศษ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ บูธ 29A-32A Hall3 พร้อมจัดการสัมมนาในหัวข้อ การตรวจวัดความหนาของงานชุบโลหะมีค่าและการตรวจนิกเกิลตามข้อกำหนดมาฐาน EN 1811” และ “Boosting the AEC’s gem and jewelry industry with the GIT’s Ruby and Sapphire Quality Standard” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยและ AEC ให้ก้าวไกลในระดับสากลได้อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ