GIT News

24
กุมภาพันธ์ 2559

GIT พร้อมสนับสนุนภาคเอกชนรุกตลาดเครื่องประดับในระดับสากล

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดการสัมมนาในหัวข้อ “การตรวจวัดความหนาของงานชุบโลหะมีค่าและการตรวจนิกเกิลตามข้อกำหนดมาฐาน EN 1811” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลได้อย่างมีมาตรฐาน ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

งานสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และยังได้รับเกียรติจาก นายอธิชัย เจริญธรรมานนท์ เลขาธิการสมาคมผุ้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการ โดยการสัมมนาครั้งนี้บรรยายโดย นายจักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า ซึ่งมีผู้ประกอบการที่สนใจให้การตอบรับและเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก