GIT News

23
กุมภาพันธ์ 2559

GIT ให้การต้อนรับสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศเมียนมาร์

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ ให้การต้อนรับ U Yone Mu นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศเมียนมาร์ (Myanmar Gem & Jewellery Entrepreneurs Association) และคณะผู้แทน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสถาบัน และ หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง GIT และสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศเมียนมาร์ เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างประเทศ เมื่ออวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา