GIT News

27
มกราคม 2559

ภารกิจ GIT ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2559-2560

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2559 จัดโดย ชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน พร้อมทั้งปาฐกถาในหัวข้อ "ภารกิจ GIT ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2559-2560" ซึ่งผู้ร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยของ GIT พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน และ บูรณาการแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา