GIT News

21
มกราคม 2559

GIT เปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 GIT ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส ระดับชั้น Year 2 เพื่อทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ ณ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สีลม โดยการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ น้องๆ ได้เรียนรู้ชนิดของอัญมณีประเภทต่างๆ การเจียระไน กระบวนการผลิตเครื่องประดับ ทองคำ แพลทินัม และเงิน เป็นต้น รวมทั้งสัมผัสจีโอดขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิด พร้อมได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งรวบรวมหนังสือด้านอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกไว้บริการอย่างครบครัน

ทั้งนี้ GIT พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของเยาวชนและบุคคลทั่วไป อย่างครบวงจร ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นหมู่คณะโปรดติดต่อที่ 02-634-4999 ต่อ 312 หรือ E-Mail bd@git.or.th