GIT News

28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558

GIT เปิดตัวมาตรฐานสีพลอยทับทิมและไพลินรุกตลาดจีนเต็มรูปแบบ

นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมคณะเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมงาน งาน China International Jewellery Fair 2015 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 ณ China International Exhibition Center (CIEC) กรุงปักกิ่ง โดยร่วมออกบูธแนะนำงานบริการของสถาบัน พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์อัญมณีและเครื่องประดับภายในงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ และเผยแพร่ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การเลือกซื้อ ตลอดจนความน่าสนใจของไทยในฐานะหนึ่งในประเทศศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

โดยงาน China International Jewellery Fair 2015 เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จัดโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีแห่งประเทศจีน (Gems and Jewelry Trade Association of China: GAC) โดยความร่วมมือกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ได้ไปเปิดบูธประชาสัมพันธ์ และให้บริการตรวจสอบอัญมณี โดยมีการตัดริบบิ้นเปิดคูหาอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย พร้อมคณะกรรมการจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และ นายวิทิต ธีระมังคลานนท์ อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ประจำกรุงปักกิ่ง และคณะ ร่วมเปิดงาน

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการยังได้รับเกียรติจาก National Gem Testing Center หรือ NGTC เชิญให้เป็นหนึ่งใน 6 ผู้แทนองค์กรต่างชาติ ร่วมกับผู้แทนจาก De Beers, Gubellin Gem Lab, American Gem Lab (AGL) , Gemological Institute of America (GIA) และ Gdansk University of Technology ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษภายในงาน 2015 China Gem and Jewelry Academic Conference ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน ในหัวข้อ "Low temperature heat treatment of ruby form major sources" และมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก จัด ณ โรงแรม GeHua Beijing New Century Hotel กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 30 พฤศจิกายาน 2559

อีกทั้งผู้อำนวยการยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาของ School of Gemmology ,China University of Geosciences ในหัวข้อ "The Originality of Pigeon’s Blood Ruby and Royal Blue Sapphire Standards" เกี่ยวกับมาตรฐานสีพลอยทับทิมและไพลิน โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรยายกว่า 40 คน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 อันเป็นการเผยแพร่มาตรฐานอัญมณีของสถาบันอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเผยแพร่เอกลักษณ์และความน่าสนใจของพลอยไทย