GIT News

21
ตุลาคม 2558

GIT รุกตลาดไข่มุก นำทีมเยี่ยมชมบริษัท เม่งเฮง จำกัด

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมเข้าเยี่ยมชม บริษัท เมงเฮง ไข่มุก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ค้าส่งไข่มุก ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงคุณภาพไข่มุก และจัดระดับคุณภาพไข่มุกในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุดม ศรีฉันทะมิตร ประธานกรรมการบริษัท เมงเฮง ไข่มุก จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา