GIT News

23
กันยายน 2558

GIT ร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติหาแนวทางพัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการสี

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และ ศาตราจารย์กิตติคุณศักดา ศิริพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันสถาบัน ให้การต้อนรับ ดร.ปนัดดา ซิลวา รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และคณะผู้แทน ในโอกาสที่เข้าหารือแนวทางพัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการสี ฝ่ายมาตรวิทยาแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการวัดมาตรวิทยาในระบบของสีที่ถูกต้อง ซึ่ง GIT เป็นสถาบันได้มีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานการจำแนกสีที่ถูกต้องมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย (Premium Products of Thailand) จากกระทรวงอุตสาหกรรม กับ มาตรฐานพลอยสี (ทับทิม) ครั้งแรกของโลก ที่มีการนำอัญมณีแท้มาใช้ในชุดตัวอย่างมาตรฐานพลอยสี และมีการเทียบเคียงชื่อสีอัญมณีเชื่อมโยงกับรหัสสีมันเซลล์ ช่วยให้การสื่อสารเรื่องสีมีความเป็นสากล ซึ่งเป็นการสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อโดยระบุรหัสสีมันเซลล์ของพลอยในใบ Certificate ของสถาบัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่พลอยสีไทยในตลาดโลก อีกด้วย ทั้งนี้คณะจากสถาบันมาตรวิทยายังได้เข้าเยี่ยมชมงานบริการต่างๆ ของ GIT เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมาอีกด้วย