GIT News

10 และ 25
กันยายน 2558

CSR โครงการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทำการมอบบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ จำนวน 6 ชุด ให้กับโรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) จังหวัดสุโขทัย โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) พร้อมด้วยคณะครูเข้ามารับมอบด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทำการมอบบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านกันตรง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านกันตรงติดภารกิจทางราชการไม่สามารมารับมอบชุดคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองได้ จึงมอบอำนาจให้ นายณัฐดนัย หาสุข เป็นผู้มารับมอบชุดคอมพิวเตอร์แทน