GIT News

8
กันยายน 2558

GIT ผนึกกำลังกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาขีดความสามารถนักออกแบบเครื่องประดับไทย

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ปีงบประมาณ 2558 และการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “พิชิตตลาดไทยกับกลยุทธ์ในการขายเครื่องประดับออนไลน์” โดยมี นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (สวอ.) ให้การต้อนรับ และ กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและนักออกแบบเครื่องประดับไทย ให้สามารถพัฒนาและต่อยอดสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมปัจจุบัน โดยโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ปีงบประมาณ 2558 แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรย่อย คือ การออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ และหลักสูตร หลักสูตรการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Matrix และการผลิตต้นแบบด้วยเครื่อง Rapid Prototype ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 คน

นอกจากนั้นทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยังได้จัดการสัมมนาพิเศษ โดย คุณศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย Google Thailand, Head of Thailand Small & Medium Business Marketing และคุณพัสนัย พัฒนสุวรรณา Founder & Mangaing Partner / BrandAholics Co., Ltd Thailand กูรูด้านการตลาดและการทำตลาดออนไลน์แถวหน้าของประเทศไทย ให้เกียรติบรรยาย และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำตลาดในหัวข้อ“พิชิตตลาดไทยกับกลยุทธ์ในการขายเครื่องประดับออนไลน์ - online marketing for jewelry business in Thailand” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก