GIT News

14
กรกฏาคม 2558

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร GIT Mini MBA รุ่นที่ 1 เยี่ยมชมงานบริษัท Pranda Group และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาดร. พรสวาท วัฒนกูล ท่านผู้อำนวยการ GIT นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร GIT Mini MBA รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาแนวทางการดำเนินงานของบริษัท Pranda Group และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารของทั้งสองแห่ง สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก