GIT News

8
มิถุนายน 2558

งานสัมมนา “ภาพรวมตลาดสินค้าหรู อัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน+6”

นายจุมพล เด่นเมฆา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ภาพรวมตลาดสินค้าหรู อัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน+6” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ ผู้อำนวยการ Luxellence Center เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดเกี่ยวกับความหรูหราและตลาดสินค้าหรู/แตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อความหรูหราในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน+6”และ คุณปัทมา จอมศิริวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย บริษัท อิปซอสส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ข้อมูลจากงานวิจัย World Luxury Tracking เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้สินค้าหรู รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศสำคัญในอาเซียน+6” เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องโลตัส สวีท 1-4 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าสัมมนาเป็นจำนวนมาก