GIT News

23
เมษายน 2558

ภาพงานสัมมนา “เสน่ห์แห่งดินแดนอาหรับ ... กับตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทย”

นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยด้านการตลาดโดยทุนสนับสนุนจากสถาบันเรื่อง “การศึกษาโอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดตะวันออกกลาง” ช่วงแรกเป็นการบรรยาย เรื่อง “ผลการศึกษาและแนวทางกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการไทยในตลาดตะวันออกกลาง” โดยมี รศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ช่วงที่สองเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ทำอย่างไรเพื่อพิชิตใจลูกค้าอาหรับ” ได้รับเกียรติจาก คุณจารุดล ตุลยกิจจา อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และ คุณกิตติ จันทร์ธาภา ผู้บริหารบริษัทวังแก้วจิวเวลรี่ (กาญจนบุรี) จำกัด เมื่อวันพฤหัสที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ