GIT News

2
เมษายน 2558

GIT ร่วมใจถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมลงนามและถวายพระพร ในกิจกรรม “GIT ร่วมใจถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ซึ่งสถาบันได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘