GIT News

9
กันยายน 2557

GIT ต้อนรับปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 54

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 54 ในระหว่าง วันที่ 9 - 13 กันยายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสถาบันได้รับเกียรติจาก คุณชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมคูหาสถาบัน โดยมี ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้การต้อนรับ