GIT News

19
สิงหาคม 2557

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ จัดแสดงชุดเครื่องประดับของแม่ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 82 พรรษา มหาราชินี

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะกรรมการสถาบันงานสถาบัน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดแสดง ชุดเครื่องประดับของแม่ เป็นการจัดแสดงอัญมณีและเครื่องประดับอันทรงคุณค่า เป็นการรวมเครื่องประดับสุดรัก สุดหวง มาจัดแสดงงาน ภายใต้บรรยากาศอบอุ่น ในกิจกรรม “จิบน้ำชาอุ่น....อุ่นไอรักจากแม่” โดยมีดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ