GIT News

28-29
มิถุนายน 2557

GIT เร่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเขตพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา GIT จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ“ก้าวทันธุรกิจ พิชิตการเป็นผู้นำตลาดอัญมณีและเครื่องประดับใน AECภายใต้โครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC 2557 ณ โรงแรม The Imperial Mae Ping Hotel จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับกับทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันนานาชาติได้โดยครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน ครั้งต่อไปสถาบันมีกำหนดจัดโครงการนี้ที่เขตพื้นที่ตะวันออก ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya จังหวัดชลบุรี