GIT News

5
มิถุนายน 2557

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้เกียรติบรรยายความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้การต้อนรับ คุณกันต์ วีระกันต์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยาการบรรยาย ในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม" ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม