GIT News

27
พฤษภาคม 2557

GIT อัพเดตเทรนด์ยุโรปปี 2014 - 2015

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่าน ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา What's Hot-Hit in 2014-2015 Part 1: Trends of European Gems and jewelry fair ซึ่งเป็นการอัพเดตแฟชั่นการออกแบบเครื่องประดับในสไตล์ยุโรป ปี 2014 - 2015 สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักออกแบบนำไปประยุกต์ใช้อย่างทันสถานการณ์ วิทยากรบรรยายโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณศักดา ศิริพันธุ์ (ราชบัณฑิต) และอาจารย์นิวัฒน์ สิงห์ชนะชัยกุล (อาจารย์อ้น) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ