GIT News

17-21
พฤษภาคม 2557

GIT ร่วมงานประชุมนานาชาติ CIBJO CONGRESS 2014

เมื่อวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมบรรยายภายในงานประชุมนานาชาติ CIBJO CONGRESS 2014 ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย