GIT News

21
มีนาคม 2557

GIT ต้อนรับเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับ ดร.โซเฮล คาน เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย และ ดร.นาซิม ลาติฟ อุปทูตพาณิชย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ ณ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนน สีลม