GIT News

19-22
มีนาคม 2557

GIT รุกตลาดโปแลนด์เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าในยุโรป

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones 2014 ในระหว่าง วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2557 ณ Gdansk International Fair grounds เมืองกดัญสก์ ประเทศโปแลนด์ จัดโดย CITY Of Gdansk และได้รับการสนับสนุนจาก International Amber Association Polish, Amber Chamber และThe Association of Jewelry Expert ซึ่งสถาบันได้รับเกียรติจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมงานดังกล่าว ภายหลังผู้จัดงานได้มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนคูหาภายในงาน บางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 54

โดยในงานนี้สถาบันได้จัดกิจกรรมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานบริการของสถาบัน จัดแสดงนิทรรศการเครื่องประดับซึ่งเป็นผลงานภายใต้โครงการงานพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC อีกทั้งจัดรายการส่งเสริมการขาย ที่จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ในยุโรป ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเผยแพร่ เอกสารประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆ ของสถาบัน อาทิ เช่น หลักสูตรฝึกอบรม การสัมมนาต่างๆ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธสถาบันเป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ สถาบันจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Ruby and Sapphire Quality Standards” ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ Conference Room 1A ได้รับเกียรติจาก นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอร์ซอ ประจำประเทศโปแลนด์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา บรรยายโดย ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบัน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งภายหลังงานสัมมนา สถาบันได้จัดพิธีเปิดบูธสถาบัน โดยมี นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นประธานเปิดแชมเปญฉลองการเปิดบูธสถาบันเป็นครั้งแรกในงาน International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones 2014 ร่วมด้วย นายสถาวร ทรัพย์สุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ และนักอัญมณีศาสตร์ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจและทางวิชาการของสถาบันมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก อาทิ Mr.Michal Kosor Deputy President, Amber Expert ตัวแทนจาก International Amber Association Polish เป็นต้น