GIT News

21
มกราคม 2557

GIT จัดงานสัมมนา ทิศทางเครื่องประดับทองไทย บุกตลาดอาเซียน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ในหัวข้อ ทิศทางเครื่องประดับทองไทย บุกตลาดอาเซียน วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์กมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สีลม