GIT News

13
พฤศจิกายน 2556

GIT จัดสัมมนาเผยเคล็ดลับการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับอย่างมั่นใจ ณ นครซีอาน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซีอาน จัดสัมมนาเผยเคล็ดลับการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับอย่างมั่นใจ ในหัวข้อ "Pigeon's Blood Ruby & Royal Blue Sapphire. The Most Preferable Coloured Stones" โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นวิทยากร การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศจีน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสัมมนาอย่างคับคั่ง