GIT News

9
พฤศจิกายน 2556

GIT ร่วมรายการคุณพระช่วย

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ดร.พรสวาท วัฒนกูล ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญในรายการคุณพระช่วย ช่วงบ้านเธอบ้านฉัน สานสัมพันธ์ภูมิปัญญาไทย-อาเซียน ตอนขุมทรัพย์จากท้องทะเลประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีที่สำคัญของประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงอัญมณีที่โดดเด่นของชาติประเทศอาเซียน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี