GIT News

8 - 11
พฤศจิกายน 2556

GIT เข้าร่วมออกงานแสดงนิทรรศการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (China International Gold, Jewelry & Gem Fair-Shanghai)

เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เข้าร่วมออกงานแสดงนิทรรศการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ China International Gold, Jewelry & Gem Fair-Shanghai ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8-11 พย. 2556 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดจีน โดยได้รับความสนใจเข้าเยี่ยมชมบู๊ท และใช้บริการตรวจวิเคราะห์อัญมณีเป็นจำนวนมากจากผู้ประกอบการชาวจีน อาทิ บริษัท Chow Tai Fook Jewellery Group Limited ผู้นำธุรกิจค้าปลีก อัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ ในประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า เป็นต้น