GIT News

29
ตุลาคม 2556

GIT ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากประเทศเดนมาร์กและสวีเดน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติให้เกียรติต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากประเทศเดนมาร์กและประเทศสวีเดน ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยได้รับการรับรองจาก The World Jewellery Confederation(CIBJO),Laboratory Manual Harmonisation Committee (LMHC) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สีลม

 

 

  •  
  •