GIT News

16
ตุลาคม 2556

GIT และโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ลงนามความร่วมมือกับ ชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน

นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อด้วยความมั่นใจในกับ นายพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล ประธานบริหารชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน (Jewel Fest Club) เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับด้วยความมั่นใจ ในคุณภาพมาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม และในช่วงท้าย นางพรสวาท ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ มองอย่างไรในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย