GIT News

26
กันยายน 2556

GIT ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการเจ็ดสาวส่านซีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาของสถาบันให้เกียรติต้อนรับ ท่านมนชัย พัชนี กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นำทีมสื่อมวลชน รายการเจ็ดสาวส่านซี จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมและถ่ายทำการดำเนินงานด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย โดยนำเรื่องราวของสถาบัน ออกอากาศผ่านรายการเจ็ดสาวส่านซี ในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเป็นการผลักดันให้สถาบันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นที่ยอมรับในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป