GIT News

9
กันยายน 2556

GIT รุกตลาดฮ่องกงสานสัมพันธ์บริษัท Chow Tai Fook

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบัน และ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ได้ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท Chow Tai Fook ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับระดับแนวหน้าจากฮ่องกง ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบัน โดยให้ความสนใจงานบริการด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันเป็นอย่างมาก