GIT News

6 - 10
กันยายน 2556

เชื่อมั่นอัญมณี เชื่อใจ GIT ในบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 52

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 52 ในระหว่าง วันที่ 6 - 10 กันยายน 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และได้รับ การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสถาบันได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมคูหาสถาบัน โดยมี นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะกรรมการสถาบัน และ นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

โดยในงานนี้สถาบันได้จัดกิจกรรมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานบริการของสถาบัน พร้อมเปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับในราคาสุดพิเศษ รวมถึงการตรวจสอบโลหะมีค่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งจัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ใช้บริการต่างๆของสถาบันภายในงานซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเผยแพร่ เอกสารประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆ ของสถาบัน อาทิ เช่น การให้บริการข้อมูลและจำหน่ายเอกสารวิชาการในราคาพิเศษ หลักสูตรฝึกอบรม การสัมมนาต่างๆ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธสถาบันเป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ สถาบันจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Leaping to be the Greatest Leader for Gems and Jewelry in ASEAN Market" ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 - 9 ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย พรจินดารักษ์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา บรรยายโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมากและภายหลังการสัมมนา สถาบันจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ AEC รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันเป็นประธานในพิธีมอบดังกล่าว