GIT News

28
สิงหาคม 2556

GIT รุกตลาดฮ่องกงสานสัมพันธ์บริษัท Chow Tai Fook

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ประชุมใหญ่ผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2556 และร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและตัวแทนองค์การมหาชนจาก 38 องค์การมหาชนทั่วประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันและพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีการจัดกิจกรรมเชิงสันทนาการพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณี โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)