GIT News

14
สิงหาคม 2556

GIT สานสายสัมพันธ์ไทยจีน ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้ก้าวไกลในแดนมังกร

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบัน ได้ให้การต้อนรับคณะจาก Shenzhen Gold Jewelry Industry Association ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน พร้อมทั้งเข้าแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งของผู้อำนวยการสถาบันอีกด้วย