GIT News

30
กรกฎาคม 2556

เผยเส้นทางล่าขุมทรัพย์ ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับแดนภารตะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาในหัวข้อ “เผยเส้นทางล่าขุมทรัพย์ ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับแดนภารตะ” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของโลกที่ควรจับตามอง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และ อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงผ่านมุมมองอันแยบคาย ให้แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย พร้อมกับตัวแทนจากภาพเอกชน นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล กรรมการบริหาร บริษัท แพรนด้าจิวเวลรี จำกัด (มหาชน) และ นาย Atul J.Jogani กรรมการผู้จัดการบริษัท Living Stone Diamond โดยมี นายจุมพล เด่นเมฆา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี หรือจีไอที มุ่งหวังที่จะติดอาวุธทางปัญญาและเสริมเขี้ยวเล็บให้แก่ผู้ประกอบการ และพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่ทั่วโลกจับตามอง และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูงถึงร้อยละ 5.6 รวมทั้งการที่มีประชากรที่มากเป็นอันดับสองของโลก กว่า 1,200 ล้านคน และการขยายตัวของชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นจนในปัจจุบันมีจำนวนเกือบ 200 ล้านคน รวมกับปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวอินเดียที่นิยมสวมใส่เครื่องประดับ จึงทำให้อินเดียเป็นตลาดที่มีศักยภาพแถวหน้าของโลกที่ไม่ควรมองข้าม และจากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าอินเดีย เป็นตลาดใหญ่ ที่มีความน่าสนใจ ทั้งแง่การตลาด ยุทธศาสตร์ และการออกแบบ กฎระเบียบต่างๆ รวมไปถึงงานดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

การจัดสัมมนาครั้งนี้ จึงได้จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในตลาดอินเดียปัจจุบัน ทั้งสินค้าท้องถิ่นและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ความแตกต่างของรูปแบบเครื่องประดับในแต่ละพื้นที่/ภูมิภาพ พร้อมนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้าไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาด รวมถึงสถานการณ์การแข่งขันของสินค้าอัญมณีในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดอินเดีย ที่ท้าทายความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้าร่วมแข่งขันและลงทุนในตลาดนี้เป็นอย่างมาก