GIT News

28
มิถุนายน 2556

GIT รับมอบรางวัล Loyalty Advertiser จากนิตยสาร Jewellery News Asia

นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติต้อนรับ นางสาวลักขณา คงชื่น ตัวแทนจากบริษัท UBM Asia จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งขอเข้าพบและแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่สถาบันเนื่องจากได้รับรางวัล Loyalty Advertiser ในงานครบรอบ 30 ปี นิตยสาร Jewellery News Asia ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)