GIT News

19
มิถุนายน 2556

สถาบันลงนามบันทึกความร่วมมือด้านอัญมณีกับ The Gemology and Lapidary Centre of Nampula ประเทศโมซัมบิก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) พร้อมคณะ ได้เดินทางไปประเทศโมซัมบิก เพื่อลงนามในบันทึกความร่วมมือ Memorandum of Understanding ร่วมกับ The Gemology and Lapidary Centre of Nampula โดยเนื้อหาความร่วมมือด้านอัญมณี ประกอบไปด้วย การส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การจัดทำวิจัยและการสำรวจแหล่งวัตถุดิบ, การตรวจสอบอัญมณี การเจียระไน และการออกใบรับรอง, การสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบ, การแบ่งปันข้อมูลด้านอัญมณี, การช่วยเหลือด้านเทคนิค และการจัดฝึกอบรม