GIT News

31
พฤษภาคม 2556

GIT บุกตลาดสหรัฐอเมริกาดึงผู้ค้าทั่วโลกรู้จักใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ The JCK Show - Las Vegas 2013 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใน Mandalay Bay Hotel & Casino - Las Vegas Resorts

คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เดินทางเข้าสู่เมืองลาสเวกัส เมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมงาน The JCK Show - Las Vegas 2013 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันในการเดินทางเข้าร่วมงานครั้งนี้ สถาบันจึงมีความพร้อมที่จะดึงผู้ประกอบการจากทั่วโลกให้รู้จักใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับแห่งประเทศไทย โดยการร่วมงานครั้งนี้สถาบันให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกนำตัวอย่างอัญมณีและเครื่องประดับเข้ามาตรวจสอบอาทิ ทับทิม ไพลิน และบุษราคัม เป็นต้น