GIT News

30
พฤษภาคม 2556

ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน International Gems & Jewelry Fair 2013

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน International Gems & Jewelry Fair 2013Whittard of Chelsea ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยผู้อำนวยการสถาบันได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการเข้าร่วมงานของสถาบันเป็นครั้งแรก ซึ่งสถาบันได้จัดกิจกรรมภายในงานที่มีความน่าสนใจ อาทิเช่น การให้บริการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่าราคาพิเศษ การจัดจำลองห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ การจัดแสดงผลงานการประกวดออกแบบเครื่องประดับ กว่า 30 ผลงาน รวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่สำหรับอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์งานบริการของสถาบันแก่ผู้ที่สนใจ พบกันได้ที่ GIT Pavilion สุดยิ่งใหญ่อลังการวันที่ 13-16 มิถุนายน 2556 ณ รอยัลฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน