GIT News

17 - 18
พฤษภาคม 2556

GIT Museum Journey

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม GIT Museum Journey...พิพิธภัณฑ์สัญจรย้อนรอยอัญมณีไทยสู่ต้นกำเนิดพลอย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึงการกำเนิดแร่และอัญมณี รวมถึงเทคนิคการเลือกซื้ออัญมณีที่ถูกต้อง พร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในกรุงเทพ และ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม ที่ผ่านมานี้ โดยมีนางฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมเป็นผู้ต้อนรับ