GIT News

22
เมษายน 2556

งานแถลงข่าวโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด“Jewelry design inspired by Cubism”

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการแถลงข่าวโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 GIT Design Award 2013 ภายใต้แนวคิด“Jewelry design inspired by Cubism” ณ ลาน Living Hall 1 ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งมีผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระ และสื่อมวลชน ให้ความสนใจตอบรับและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

GIT Design Award 2013 ภายใต้แนวคิด“Jewelry design inspired by Cubism” เพื่อต้องการให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ซึ่งแนวคิด “บาศกนิยม” หรือ “Cubism” คาดว่าจะเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในวงการออกแบบจิวเวลรี่ในปี 2557 - 2558 โดยการจัดประกวดดังกล่าวนอกจากเป็นการตอกย้ำให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยรุดหน้า ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านอัญมณีศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิต ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีผู้สนใจร่วมส่งแบบวาดเป็นจำนวนมากดังเช่นทุกๆ ปี ซึ่งสถาบันเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 หรือ GIT Design Award 2013 ภายใต้แนวคิด“Jewelry design inspired by Cubism” แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษ และประเภทเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี โดยสถาบันจะคัดเลือกผลงานจากภาพแบบเครื่องประดับ ประเภทละ 3 ผลงาน แล้วส่งดำเนินการผลิตเป็นเครื่องประดับจริง และจะตัดสินผู้ชนะจากผลงานเครื่องประดับที่มีความสมบูรณ์แบบ และสอดคล้องกับแนวคิดของการประกวดมากที่สุด ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้ รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 3,500 ดอลล่าสหรัฐ หรือประมาณ 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดมูลค่า 1,500 ดอลล่าสหรัฐ หรือประมาณ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดมูลค่า 1,000 ดอลล่าสหรัฐ หรือประมาณ 30,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ คือ GIT Popular Design Award 2013 เงินสดมูลค่า 1,000 ดอลล่าสหรัฐ หรือประมาณ 30,000 บาท รวมมูลค่าเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 13,000 ดอลล่าสหรัฐ หรือกว่า 400,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสิน