GIT News

19
เมษายน 2556

GIT ผนึกกำลังเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและบาห์เรน

นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และ Mr. Mohammed Sajid ประธานสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับบาห์เรน ได้ร่วมลงนามในความร่วมมือด้านอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างไทย และบาห์เรน ในโอกาสที่สภาธุรกิจไทย – บาห์เรน ภายใต้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมบาห์เรน จัดงาน Thai - Bahraini Business Partnership Forum เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ และสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา